Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Ungdomar söker stöd på internet

Kommentering avstängd

Jag läste nyss ett pressmeddelande från Stockholms Universitet angående ett av deras forskningsprojekt: ”Att uttrycka det svåra online”. Studien, vars fokus har varit att ingående undersöka ungdomars tendens att söka vuxenstöd via internet, visar att ungdomar föredrar att söka stöd och svar på frågor angående relationer, sexualitet och psykisk ohälsa via internet. Framförallt tycks det bero på att de anser att kontakten där sker mer på lika villkor, då de exempelvis kan behålla sin integritet och inte riskera att känna sig utelämnade. (forskning.se, 2011-08-12). Utan att ha läst rapporten i sin helhet undrar jag bara om urvalet enbart bestod av individer som sökt stöd via någon internettjänst, då det kanske skulle ge en lite snedvriden bild av verkligheten?

Bild: digitalart @ freedigitalphotos.net

Utifrån den information som fanns i pressmeddelandet kan jag absolut förstå varför man som ungdom föredrar att söka stöd och råd via olika internettjänster. Känsliga ämnen är inte alltid roliga att ta upp i en fysisk kontaktsituation, vare sig man känner personen eller inte. Samtidigt anser jag att det personliga mötet är väldigt viktigt av många anledningar, vilket gör att en rädsla för att mötas öga mot öga inte är bra. Vi kan inte alltid gömma oss bakom en datorskärm när jobbiga ämnen ska diskuteras. Jag undrar dessutom hur vi människor klarade oss innan internet fanns. Höll vi inne på allt jobbigt ända tills det brast för oss? Det är en fråga som jag inte har något svar på, men det känns osannolikt. Och vad innebär det egentligen att dagens ungdomar inte tycks våga/känner förtroende nog att öppna sig för vuxna i dess omgivning?

Jag tycker många av dagens internettjänster är fantastiska, och jag vill verkligen inte att ni ska tro att jag inte anser dem betydelsefulla och ett bra komplement/hjälpmedel i dagens samhälle. Jag tycker bara det verkar som att vi, och framförallt ungdomarna, lever mer och mer av vårt liv på internet. Att ha kontakter och vänner på internet är fantastiskt, men vi får aldrig glömma att leva och kommunicera i det fysiska rummet också. Det är därför viktigt att försöka skapa goda relationer till barn och ungdomar, så de känner en trygghet som innebär att de vågar öppna sig för dig och mig. Hur gör vi det på bästa sätt?

Referenslista:

Comments are closed.