Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Respektera 30 km/tim som hastighetsbegränsning!

Kommentering avstängd

Igår skrev jag om vandrande skolbussar och några av dess fördelar. En sak som jag då kortfattat berörde var ämnet trafiksäkerhet. En förutsättning för att vandrande skolbussar ska fungera väl, och överhuvudtaget vara ett alternativ, är en förhållandevis gynnsam närmiljö ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt att alla respekterar hastighetsbegränsningar och andra trafikregler.

Bild: digitalart @ freedigitalphotos.net

Förvånande nog ser jag alltför många göra regelöverträdelser i trafiken. Inte sällan sker ett flertal av dessa i tätbebebyggda bostadsområden, där hastighetsbegränsning är 30 kilometer i timmen. Områden där dessutom många barnfamiljer är bosatta. Ofta finns också en eller flera skolor i närheten. Det som förvånar mig och gör mig ordentligt förbannad är det faktum att många av de vårdslösa bilförarna är barnens föräldrar! Hur tänker dessa människor? Jag kan verkligen inte begripa det. De är trots allt väl medvetna om att barnen ofta leker på gatan. Som om inte det vore nog ser jag titt som tätt föräldrar som kör bil med barnet sittandes i knät. Dessutom körs det ibland bil på närliggande cykel- och gångvägar –  för bekvämlighetens skull. Kanske vore det på sin plats att ta ett större ansvar?! Speciellt då Trafikverket hävdar att en frontalkrock i 30 kilometer i timmen kan liknas vid att falla handlöst från första våningen (trafikverket.se, 2011-06-14). Öka hastigheten till 50 kilometer i timmen och smällen motvarar ett fall från tredje våningen (ibid.). Tänk då vilka skador ett barn utan skyddande kaross kommer att ådra sig om olyckan är framme. Barn må ha ett mjukt och elastiskt skelett (Jagøtien et al., 2002), men det finns gränser på hur stor åverkan det och inre organ kan utstå.

Bild: Darren Robertson @ freedigitalphotos.net

Jag är själv ingen bländande bilförare, men jag har i alla fall vett nog att köra försiktigt där jag vet att små barn finns i närheten. Jag tog mig friheten att åter öppna min gamla körkortsbok. Där går det bland annat att läsa: ”Trots att de tycks titta på dig, kan de ändå springa ut framför bilen. Deras impulsivitet och benägenhet att lyda plötsliga ingivelser gör dem mycket opålitliga i trafiken” (Gunnarsson & Svensson: 2003, s. 35). Utöver det är författarna måna om att framhålla att barns avståndsbedömning är dålig, att deras hörsel inte är färdigutvecklad samt att deras litenhet gör det svårt för dem att se bilarna (ibid.).

Sammanfattningsvis, respektera hastighetsbegränsningar och andra trafikregler för allas bästa. De finns där av en anledning, det är bara att öppna din körkortsbok för att få det bekräftat.

 

 

Referenslista:

Comments are closed.