Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Lektips: Boll-stå

Kommentering avstängd

Boll-stå är en lek som framförallt stimulerar de syretransporterande organen då individen får springa mycket, ett således intensivt arbete för barnen. Aktivitetens karaktär med start-och-stopp lämpar sig också väl för unga barn, då de har övervägande snabba muskelfibrer, och därför måste vila med jämna mellanrum (Jagtøien et al., 2002).

Bild: Idea go @ freedigitalphotos.net

Material/saker att tänka på:

  • Mjuk boll
    (anpassa storleken på bollen efter barnens ålder)

Eventuellt:

  • Lagband
    (kan vara bra för att visa vem/vilka som är tagare)
  •  Koner eller liknande för markering av avgränsad yta.
    (anpassa ytan efter antalet deltagare, ålder samt hur mycket rörelse du vill uppnå)

Beskrivning:
Som utgångspunkt väljs någon av deltagarna till tagare/kastare. Alla barn, inklusive tagaren, springer sedan fritt inom det avgränsade området som på förhand är bestämt, tills tagaren eller någon icke medverkande (bestäm själva) utropar stopp. Alla måste då stanna upp och stå stilla, inklusive tagaren, vars uppgift i det läget är att försöka träffa någon av de andra med bollen. Huvudet räknas emellertid inte, och inte heller händerna som är fria och får användas för att skydda sig med. Misslyckas tagaren fortsätter leken igen, denne har således bara ett försök åt gången. Lyckas dock tagaren träffa någon annan del av kroppen övergår man till att bli dennes medhjälpare. Leken fortsätter sedan på samma sätt, med den skillnaden att tagaren numera har en, och sedermera flera medhjälpare att eventuellt passa till för att underlätta att träffa de kvarvarande med bollen.

 

Referenslista:

Comments are closed.