Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Kort om den tekniska utvecklingens dilemma

Kommentering avstängd

Kroppen behöver fysisk aktivitet för att fungera optimalt. Tyvärr har den tekniska utvecklingen, menad att underlätta vardagen, minskat dess betydelse mer och mer. Fysisk aktivitet upplevs idag till och med som något främmande för många individer. (Jagtøien et al., 2002) Annat var det förut.

”För en generation sedan behövde människor vila efter avslutad arbetsdag. Nu behöver de motion.” – Okänd

Bild: Arvind Balaraman @ freedigitalphotos.net

Ett tänkvärt citat, inte sant? Utvecklingen i samhället har således tvingat människan till en medveten hållning till betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet, något som gäller oavsett ålder. Speciellt viktig är den kanske för barn och ungdomar, och dess omgivning. Barn och ungdomar under utveckling behöver nämligen fysisk aktivitet, bland annat för att kunna utveckla ett bra samspel mellan sinnena och motoriken – sensomotorisk funktion. (Jagtøien et al., 2002)

 

 

 

  • Jagtøien, G. L., Hansen, K., & Annerstedt, C. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare förlag.

Comments are closed.