Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Giftiga leksaker ute i handeln

Kommentering avstängd

Kemikalieinspektionen har granskat elektriska leksaker. Resultatet? Höga halter tungmetall, framförallt kadmium eller bly, hittades i nästan var tredje produkt. Nu är flertalet leksaksföretag anmälada till miljöåklagare enligt Testfakta.se.

Bild: AKARAKINGDOMS @ freedigitalphotos.net

Det är tredje året i rad som Kemikalieinspektionen gör en liknande undersökning. Vid den senaste hittades alltså höga halter av bly eller kadmium i ungefär var tredje (22 av 76) undersökt elektrisk leksak. Halterna sägs i vissa fall ligga långt över gränsvärdet. Det handlar således inte om gränsfall, utan i många fall riktiga övertramp. Det här är också ett sämre resultat än vad som påvisades vid Kemikalieinspektionens förra granskning, då cirka var femte elektrisk leksak hade för höga halter.

De granskade leksakerna finns att köpa på internet och i vanliga leksaksbutiker. Det rör sig om alltifrån radiostyrda bilar, blinkande figurer, lasersvärd till låstaskameror. Enligt Emil Jansson på Kemikalieinspektionen är det i lödpunkter, kablar och kretskort som Kemikalieinspektionen framförallt har hittat de höga halterna av tungmetall. Han menar dock att leksakerna inte är någon direkt fara för hälsan, förutsatt att man inte kommer i kontakt med blyet, men att det däremot är en miljöfara.

Av 26 företag har 10 anmälts för att inte följa lagstiftningen. För dessa kan böter eller fängelse upp till 2 år vänta runt hörnet.

Vill ni läsa listan över leksaker som inte godkändes i granskningen, klicka här och scrolla ner.

Comments are closed.