Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Gå och cykla till skolan 2011!

1

Jag tänkte fortsätta på den inslagna vägen och skriva om resandet till och från skolan – om än i ett lite annorlunda format. Idag tänkte jag nämligen uppmärksamma och uppmana er att anta utmaningen Gå och cykla till skolan 2011!


Bild: Vlado @ freedigitalphotos.net

NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom)  arrangerar årligen den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan för alla F-6 skolor (förskoleklass till årskurs 6) – i år tillsammans med Svensk Cykling. Utmaningen pågår under september och oktober månad, och går ut på att anmälda skolor under två valfria, dock sammanhängande veckor, samlar poäng genom att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Antal resor/poäng dokumenteras och skickas sedan in till NCFF. Segrande skola får 15 000 kronor, men det finns ytterligare priser att tävla om. Personligen tycker jag dock det finns än viktigare vinster att erhålla, vinster som alla deltagande får ta del av – förbättrad hälsa, trafiksäkerhet och miljö.


Bild: graur codrin @ freedigitalphotos.net

Snart är det alltså dags igen. Anmäl din skola!

All nödvändig information finns att hitta på NCFFs webbsida.  Bland annat tycker jag du ska läsa följande informationsmaterial: