Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Fysiskt aktiv som ung – mindre risk för depression

Kommentering avstängd

Idag har nya forskingsresultat presenterats. I den svenska studien, som omfattar mer än en miljon svenska män, visar det nu sig att din fysiska status som tonåring har samband med depression i vuxen ålder. Det vill säga, är du i god fysisk form i unga år tycks risken vara klart mindre att drabbas av depression som vuxen.

Bild: Salvatore Vuono @ freedigitalphotos.net

En av forskarna, Maria Åberg, säger så här:

En sämre fysisk kondition vid 18 års ålder, mätt som testresultatet på träningscykel från mönstringstillfället, var direkt kopplat till en ökad risk för allvarlig depression i vuxen ålder […] Det behövs mer forskning  på området, men våra resultat ger ändå ett starkt stöd för att skolans kursplan för ämnet Idrott och hälsa bör ge större utrymme för aktiv idrottsutövning och stimulera till vanor som bygger upp och underhåller den fysiska konditionen.

Jag hyser viss reservation till resultatet då urvalet endast består av män. Men likväl, mycket intressant. Och tänka sig att skolidrotten borde få större utrymme?!

Fysisk aktivitet är jätteviktigt av alla möjliga olika anledningar. Det vet vi. Det förstår vi. Hur kommer det sig då att ämnet hela tiden får mindre och mindre utrymme i skolan? Jag begriper inte. Ja, det finns många som avskyr idrotten … men så behöver det inte vara. Den kan anpassas på oändligt många sätt. Det är således ingen ursäkt. Vid närmare eftertanke finns det ingen ursäkt alls … för politiker och andra beslutsfattande. Så GÖR NÅGOT!

Comments are closed.