Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Fler vandrande skolbussar!

Kommentering avstängd

Barn behöver av olika anledningar röra på sig. Anledningar som bland annat inkluderar motorisk utveckling och hälsa. Tyvärr tycks emellertid dagens barn och ungdomar allt mindre fysiskt aktiva. (Huitfeldt et al., 1998; Jagtøien et al., 2002; Ellneby, 2007) Det är illavarslande, och bevisligen inte heller ett helt lätt problem att lösa. Personligen tror jag mycket handlar om att skapa goda vanor redan i ung ålder. Vuxna bär därför ett stort ansvar. Istället tycker jag mig se alltfler vuxna åka korta sträckor med bil och rent generellt inte låta sina barn gå själva, trots att de är kapabla till det. Frågan är om de inser vilken otjänst de gör sina barn?! Det här är ett ämne jag kommer att återkomma till, men tills dess råder jag dig till att inte hindra barnen från att testa sina gränser och därmed utvecklas.

Bild: digitalart @ freendigitalphotos.net

Rörelse/fysisk aktivitet ska vara lustfyllt och roligt, vilket således måste skapas på något sätt. Roliga, inspirerande och utmanande miljöer och lekar som uppmuntrar till aktivitet är givna alternativ (Ellneby, 2007). Ett tillägg till det skulle kunna vara vandrande skolbussar, en god idé som någon vis människa kom på för ett antal år sedan. Vad vandrande skolbussar innebär är ett organiserat ”samgående”, där berörda familjer turas om att följa sina egna och andras barn till/från skolan (oru.se, 2011-06-13). Under promenaden kan exempelvis sånger och ramsor sjungas om det uppskattas, tycker jag.

Det finns många fördelar med vandrande skolbussar. Den mest uppenbara fördelen med vandrande skolbussar som jag ser det är att barnen får röra på sig regelbundet. Utöver det får de även frisk luft. Det finns dock andra fördelar, såsom mindre trafik runt skolområdet och att barnen lär sig ta ett större ansvar. Det skapar också gemenskap mellan alla inblandade. Det finns dock även ett antal frågor att ta ställning till innan det är dags för första ”avresa”. Exempelvis bör lämplig ålder, eventuellt problematiska vägar och ansvar diskuteras. Detsamma gäller hantering av förseningar, sjukdom med mera.

Är du intresserad av att läsa mer angående vandrande skolbussar finns exempelvis skriften: Vandrande skolbuss – så gjorde vi! som pdf-fil. Jag har själv inte läst den i sin helhet, men att ta del av andras erfarenheter är alltid nyttigt. En annan kort text att läsa är: KidsWalk-to-school.

Ta även en titt på följande video för inspiration:

 

Referenslista:

Comments are closed.