Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Etikiett / teckensnitt

Svårläst text på förpackningar

Jag må vara närsynt, men i övrigt är det inget större fel på min syn. Hyfsad syn till trots så har jag, liksom många andra, ibland oerhört svårt att läsa vad som står på dagens förpackningar. Nu är jag inte allergiker eller så, men ibland är man ju liksom bara nyfiken på produktens innehåll. Men […]

3

Dyslexie – ett teckensnitt utformat för dyslektiker

Jag kan väldigt lite om diagnosen Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, men förstår i alla fall så pass mycket att det är en funktionsnedsättning som kan skapa stora svårigheter för individen i dagens kunskapssamhälle. På Sjukvårdsrådgivningens hemsida står exempelvis följande att läsa:

Kommentering avstängd