Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Etikiett / tal- och språkutveckling

Ett annorlunda sätt att läsa godnattsagan på

Att böcker och högläsning fyller en viktig funktion för barns allmänna utveckling är ingenting nytt. Tyvärr tycks dock böcker och läsning i allmänhet få en alltmer undanskuffad roll i dagens barnuppfostran, vilket är illavarslande. Alla har dock inte gått i den fällan än, utan använder istället alla medel i sin makt för att få läsa […]

Kommentering avstängd

Dyslexie – ett teckensnitt utformat för dyslektiker

Jag kan väldigt lite om diagnosen Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, men förstår i alla fall så pass mycket att det är en funktionsnedsättning som kan skapa stora svårigheter för individen i dagens kunskapssamhälle. På Sjukvårdsrådgivningens hemsida står exempelvis följande att läsa:

Kommentering avstängd

Barnböckernas betydelse

Jag har funderat en del kring barnböcker den senaste tiden. Dels på olika budskap och funktioner som dessa kan förmedla, men också vilka jag själv läste eller hörde berättas för mig i unga år. Böcker som berörde och lämnade avtryck, karaktärer som jag tyckte om/inte tyckte om …

Kommentering avstängd

Barnens Allsång på Skansen

Sånger, rim, ramsor och fingersagor har alla stor betydelse för barns utveckling. Exempelvis har det positiv inverkan på barnets kommande läs- och skrivförmåga, samt dess generella språkinlärning. Lägg till rörelser och barnets motorik stimuleras och utvecklas. (Granberg, 2000) Att sjunga, dansa, läsa sagor med mera fyller med andra ord viktiga funktioner för barnen.

Kommentering avstängd