Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Etikiett / semper

Undanhöll information om cancerämne i barnmat

Idag rapporterar media, exempelvis Aftonbladet, om att barnmatsföretaget Semper ljugit för sina kunder. Den barnmat som företaget nyligen återkallade innehöll enligt dem själva bara lite ”mögelämnen”. I själva verket innehöll den för stor mängd aflatoxin. Ett giftämne som är starkt cancerframkallande. Sempers kvalitetscehef, Stina Björneholm, menar dock att detta gjordes i all välmening och säger […]

Kommentering avstängd