Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Etikiett / lektips

Lektips: Trassla upp knuten

Trassla upp knuten är en lek som stimulerar flera sinnen, men kanske framförallt det visuella sinnet. Leken är också ett bra komplement att träna barns ledrörlighet på, vilket är viktigt att göra i unga år. En led som inte regelbundet används ut mot sina ytterlägen blir nämligen stel och mindre rörlig. Det beror på att […]

Kommentering avstängd

Lektips: Boll-stå

Boll-stå är en lek som framförallt stimulerar de syretransporterande organen då individen får springa mycket, ett således intensivt arbete för barnen. Aktivitetens karaktär med start-och-stopp lämpar sig också väl för unga barn, då de har övervägande snabba muskelfibrer, och därför måste vila med jämna mellanrum (Jagtøien et al., 2002).

Kommentering avstängd