Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Etikiett / lärare

Politikerna sätter barn och vuxna i kläm

Hur många gånger har vi inte hört politiker lova bättre skola och mindre barngrupper? Antalet gånger är vid det här laget nog tämligen svårt att räkna. Likförbannat står de där och stampar på samma ställe. År ut och år in. Snart borde väl rimligtvis stampandet göra att de ramlar ner i sitt egengjorda hål … […]

Kommentering avstängd

Behöriga vs. obehöriga lärare

Jag läste idag en artikel om att även fritidspedagogerna vill bli legitimerade nu. Jag är inte särskilt insatt i debatten angående legitimation för lärare, men lite har jag ändå läst om det. Nu tänker jag varken predika för eller emot det, utan ta upp något annat i relation till denna fråga.

Kommentering avstängd

Den fria lekens vara eller icke vara

Jag läste alldeles nyss en artikel på Aftonbladet, ”Fria leken främjar könsstereotyperna”, där Ingemar Gens, som jag förstår det, menar att den fria leken gör mer onytta än nytta för barn. Den fria leken kan enligt honom, i och med sina oskrivna regler och traditioner, nämligen utgöra grunden till mobbning, samt ett befästande av gamla könsroller. Han menar därför att föräldrar och lärare […]

Kommentering avstängd