Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Etikiett / kroppsfixering

Att utveckla en ätstörning – påverkansfaktorer

I dagens morgontidning fanns en väldigt intressant artikel att läsa. Artikeln med den något missvisande rubriken, ”Pappor pressar sina döttrar till bantning”, är den artikel som ådrog sig min uppmärksamhet. Rubriken var således lyckad antar jag… Artikeln handlar om en ny forskningsstudie, gjord över en åttaårsperiod, som ämnat att ta reda på vilka faktorer som […]

3