Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Den fria lekens vara eller icke vara

Kommentering avstängd

Jag läste alldeles nyss en artikel på Aftonbladet, ”Fria leken främjar könsstereotyperna”, där Ingemar Gens, som jag förstår det, menar att den fria leken gör mer onytta än nytta för barn. Den fria leken kan enligt honom, i och med sina oskrivna regler och traditioner, nämligen utgöra grunden till mobbning, samt ett befästande av gamla könsroller. Han menar därför att föräldrar och lärare bör engagera sig mer i barnens lek, vilket skulle leda till att alla utvecklas, ingen mobbas med mera.

Bild: sundayhill @ freedigitalphotos.net

Varför måste det ena utesluta det andra undrar jag? Barn mår bra av variation, men att lägga sig i deras lek alltför mycket tror jag inte på. Som så många gånger förr anser jag att den gyllene medelvägen är att föredra. I Jagtøien et al. (2002) går att läsa:

[…] lek har stor betydelse för barns utveckling av individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor och och världen runt omkring. […] Den kan ge spänning, avkoppling, glädje och känsla av att kunna bemästra något, och den ger möjligheter till koncentration, reflektion och bearbetning kring det som just denna lek handlar om för de aktörer som är med. (s. 146-147)

Visst tycker jag att lärare ska engagera sig och inte stå och trycka intill husväggen, men som jag ser det behöver barn också utrymme att göra det som de gillar bäst/behöver träna på – på egen hand. Med det inte sagt att styrd lek är något negativt. Den kan absolut uppfylla en rad olika syften, beroende på vad ledaren vill uppnå. Ett syfte skulle kunna vara att hjälpa alla individer att utveckla sina förutsättningar att bli en ”attraktiv lekkamrat” – och förhoppningsvis undvika utanförskap.

Sammanfattningsvis anser jag att både fyller sin funktion – varför ingen bör exkluderas.


Referenslista:

  • Jagtøien, G. L., Hansen, K., & Annerstedt, C. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare förlag.

Comments are closed.