Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Barns rörelsebehov

Kommentering avstängd

Vi behöver alla röra på oss av olika anledningar. För barn fyller allsidig rörelse en mängd funktioner. Funktioner som grundläggs och bara är aktuella och påverkbara under en förhållandevis kort period i livet – men som är nog så viktiga.

Läs hela artikeln på BarnsHalsa.se, där jag nu också skriver. Artikeln tar upp vilken betydelse allsidig rörelse och lek har för barns hälsa och allmänna utveckling.

Comments are closed.