Framtida Friskusar | barn och unga i fokus

Hälsa och utveckling för barn och ungdomar.

Barnens Allsång på Skansen

Kommentering avstängd

Sånger, rim, ramsor och fingersagor har alla stor betydelse för barns utveckling. Exempelvis har det positiv inverkan på barnets kommande läs- och skrivförmåga, samt dess generella språkinlärning. Lägg till rörelser och barnets motorik stimuleras och utvecklas. (Granberg, 2000) Att sjunga, dansa, läsa sagor med mera fyller med andra ord viktiga funktioner för barnen.


Bild: AKARAKINGDOMS @ freedigitalphotos.net

Förhoppningsvis är det här regelbundna inslag i alla förskolors vardag, men varför inte också öva på egen hand? För att göra det lite extra roligt kanske Barnens Allsång på Skansen kan vara något?


Referenslista:

  • Granberg, A. (2000). Småbarns utevistelse – naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liber AB.

Comments are closed.